Framnäs Historia

Den äldsta delen av Framnäs är gammelstugan som härstammar från slutet av 1700-talet. Gammelstugan var då tvätthus och redskapsbod och hörde då ihop med ett förmodat bostadshus som låg på den platsen där solstugan står idag. Detta var Framnäs gård med formidabel utsikt över Framnäsviken.

Under andra halvan av 1800-talet blev gården uppköpt av Generallöjtnant Lavén som köpte huset som avgångsbostad. Han byggde då solstugan och huvudbyggnaden. Därefter bytte Framnäs ägare ett par gånger och fanns till slut till salu hos en mäklare i Nässjö sommaren 1914.

Metodistkyrkans förhållande till Framnäs hänger samman med grevinnan Ingeborg Ridderstolpe (född Nobel). Hon föddes den 25 maj 1865 och gifte sig sedan med greve Carl von Frischen Ridderstolpe. Denne drabbades efter 11 års äktenskap av svår sjukdom och avled 1905. Parets enda barn dog i tidig ålder. Den hårt drabbade grevinnan beslutade att använda resten av sitt liv till att sprida glädje omkring sig och hjälpa människor som hade det dåligt ställt. Hon hade en särskild förkärlek för ensamma människor, sjuka människor och barn.

Grevinnan köpte Framnäs år 1917 efter att redan år 1914 besökt Framnäs då hon var på semester i Örserum. Under första världskriget tog hon hand om nödställda barn som placerades ut i småländska hem där de fick mat och omsorg. Under krigstiden arrangerade hon två stora fester på Framnäs; en för traktens folk och en fest för barnen där hon bjöd på mat och dryck och en polkagris var till alla barnen. Detta är ursprungsfesten till Framnäsdagen som hålls den första söndagen i juli varje år.

Sjön Ören som Framnäs är beläget vid trafikerades av en mindre ångbåt som gick mellan Örserum i norr och stora Hultum i syd. På begäran stannade ångbåten till vid diverse bryggor och delade även ut posten till gårdarna runt sjön. Det var under en sådan båtfärd som grevinnan först såg Framnäs som hon senare köpte. Efter några få ändringar flyttade grevinnan till Framnäs sommaren 1918 och lät göra ett antal reparationer och tillbyggnades. Bland annat byggdes huvudbyggnadens båda flyglar till och gammelstugan gjordes om till kornlager.

År 1921 byggdes sjöstugan som tvätt- och badhus och sjöstugans brygga fick snabbt en central roll då det var det enda sättet att kontakta omvärlden i form av post. Färden över land var farofylld då det inte fanns några vägar på den sidan av sjön. Enda sättet att ta sig till Framnäs var således att åka båt.

Grevinnan kom i kontakt med metodistkyrkan genom pastor Fritiof Åhlén från Tranås då denne talade på ett möte i Örserum som grevinnan arrangerat. De fortsattade att hålla kontakten och grevinnan besökte ett flertal metodistkyrkor i Stockholm där hon bodde. Detta ledde till att fler metodistpastorer blev inbjudna att tala på sommarmöten under hela 1920-talet.

Grevinnans önskan om Framnäs framtid var att skapa en plats för vila för pensionerade pastorer och hon önskade att Svenska kyrkan skulle stå för driften. Det ville däremot inte Svenska kyrkan och det var i och med det som Metodistkyrkan fick erbjudandet. Metodistkyrkan tackade ja och driver år 2012 fortfarande Framnäs Semesterhem.

Då det stod klart att Metodistkyrkan skulle driva Framnäs lät grevinnan bygga Saga i slutet av 1930-talet och Ekotemplet år 1939. Längre än så hann inte grevinnan i sina planer då kammarjungrun den 11 maj 1939 hittade grevinnan död i sin säng. Hon hade avlidit i sömnen och ligger numera begravd i Nobels familjegrav i Stockholm.

Efter övertagande har metodistkyrkan byggt Gårdskarlsvillan år 1941 och 1952 den första delen av Grindstugan. År 1963 byggdes den ut till sin nuvarande storlek. 1967 byggdes gammelstugan om till kapell och möteslokal, kapellet på övervåningen och möteslokalen i bottenplanet. 1971 invigdes den nuvarande stora matsalen med tillhörande kök. Kapellet byggdes återigen om år 1996 då man tog bort möteslokalen och byggde om till en större kapelldel istället. Virket man använde kom från ett stort lärkträd som stod brevid kapellet. I början på 2000-talet byggdes ladans övervåning om till sporthall och möteslokal. År 2007 renoverades matsalen och källaren på grund av en vattenskada.